Powoli wracamy po wakacyjnym czasie odpoczynku i regeneracji sił zarówno duchowych jak i fizycznych!

Dzisiaj zakończyliśmy czas rekolekcyjnego skupienia w naszym seminarium.

Od wtorku (25 września) w naszej wspólnocie gościł o. Mariusz Chyrowski CSsR, który w ciągu tych kilku dniu przeprowadził naszą wspólnotę drogą Józefa Egipskiego. Rekolekcjonista chciał nam pokazać jak bardzo, nawet we współczesnym świecie, jest żywe i aktualne Słowo Boże.

Cały czas rekolekcji był przepełniony Słowem Bożym, nasz rekolekcjonista, każdego dnia zabierał nas w inny moment życia Józefa, na początku zaczęliśmy schodzić do studni, nie tylko tej biblijnej w której bracia uwięzili Józefa, lecz przede wszystkim wraz ze Słowem schodziliśmy do studni naszego życia. Celem tej podróży było zauważanie Bożego działania i wzrostu w naszym życiu, pomocy jaką każdemu z nas daje Bóg, aby pewno dnia jak Józef spotkać się znów ze swymi braćmi i przyjąć ich z miłością. Biblijnymi braćmi Józefa mogą być nasze słabości, problemy, coś co ciągnie nas w dół, a na drodze powołania potrzeba pogodzenia się z tym, przepracowania w sobie i uwolnienia się od tego, by lepiej dążyć za Chrystusem ku Ojcu, przez naukę i wszelkie wyzwania jakie spotkają nas w tym roku akademickim i formacyjnym.

Bardzo dziękujemy o. Mariuszowi za wygłoszone słowo, poświęcony czas na rozmowy z nami, podzielenie się swoim świadectwem powołania!